Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Xử án Bàng Quý Phi
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thành Được
Ngọc GiàuÚt Trà ÔnThanh NgaHữu Phước

Hiện tại chưa có ai bình luận !