Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Xử án Bàng Quý Phi
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Út Trà Ôn
Ngọc GiàuThanh NgaThành ĐượcHữu Phước

Hiện tại chưa có ai bình luận !