Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Vọng cổ 6 câu (7 nhạc cụ)
Đóng góp: huongxua
Hòa Đàn 6 Câu Vọng Cổ
Toàn Ban Cổ Nhạc Trung Tâm Continental
- NS. Hai Khuê: Đàn Tỳ Bà
- NS. Văn Vĩ: Đàn Lục Huyền Cầm
- NS. Trần Xuân Ngã: Đàn Tranh
- NS. Thanh Kim: Đàn Hạ Uy Di
- NS. Ngọc Sáu: Đàn Cò
- NS. Hai Thơm: Đàn Violin
- NS. Năm Cơ: Đàn Sến

Nghệ sĩ diễn chung với Trần Xuân Ngã
Văn VĩThanh KimHai ThơmNăm CơNgọc SáuHai Khuê

Hiện tại chưa có ai bình luận !