Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ung nhọt thọt đời (Bến nước 13)
Đóng góp: Khoailang
UNG NHỌT THỌT ĐỜI
(tức Bến nước 13)
Tác giả: Hoài Diệp Thu
Biên tập, thực hiện và đạo diễn: Hoài Nhân
Âm nhạc: Thái An
Âm thanh: Nguyễn Quang

Nghệ sĩ:
Bảo Quốc: Ung
Duy Phương: Nhọt
Giang Châu: Quan huyện
Bảo Chung: Bá hộ Đạp
Hồng Nga: Vợ Bá hộ
Tuấn Anh: Nành
Kim Tử Long: Công tử Nhồng
Vũ Linh: Xe
Tấn Beo: Cai Tổng Đội
Ngọc Giàu: Vợ Cai Tổng Đội
Linh Huệ: Hai Đậu
Hải Quan: Lính lệ

Nghệ sĩ diễn chung với Bảo Quốc
Hồng NgaLinh HuệKim Tử LongNgọc GiàuVũ Linh Giang ChâuTuấn AnhTấn BeoBảo ChungDuy Phương

Hiện tại chưa có ai bình luận !