Nghệ sĩ: Hề Sa | Soạn giả: Lam Phương | Hề Sa | Ðóng góp: Khoailang | Lượt nghe: 74 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Có gì đâu
Đóng góp: Khoailang
CÓ GÌ ĐÂU
Tân nhạc: Lam Phương
Cổ nhạc: Văn Sa
Trình bày: Hề Sa

Ban nhạc: Khánh Băng, Lam Phương Thanh Kim, Nhọc Sáu

Hãng đĩa HỒNG HOA thu âm vào đĩa nhựa 45 vòng K.D 5208 ngày 5/12/1969.


Hiện tại chưa có ai bình luận !