Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tổ láo gặp láo tổ
Đóng góp: Khoailang
TỔ LÁO GẶP LÁO TỔ
Soạn giả: Quy Sắc - Mộng Long
Chủ nhiệm: Nhạc sĩ Trần Long Ẩn
Chỉ huy dàn dựng: Quy Sắc
Biên tập thực hiện: Minh Ngọc
Kỹ thuật âm thanh: Quang Hùng, Kim Nga
Ban nhạc cổ:
Văn Giỏi: Ghita
Ngọc Tuấn: Tranh
Ba Tu: Kìm
Văn út: Violin
Tân nhạc:
Nhạc sĩ Y Vân và ban nhạc đài TH TPHCM

Nghệ sĩ: Bảo Quốc: Ông Ó
Bảo Chung: Ngự
Quốc Hòa: Nghe
Vân Hương: Tri huyện
Hồng Tơ: Thay
Đăng Quang: Nông
Ngọc Giàu: Bà Tri huyện
Kiều Phượng Loan: Bà Ó
Phương Hồng Thủy: Nhồng
Bảo Trang: Nhèo

Nghệ sĩ diễn chung với Bảo Quốc
Ngọc GiàuBảo TrangPhương Hồng ThủyHồng TơKiều Phượng LoanBảo ChungQuốc Hòa

Hiện tại chưa có ai bình luận !