Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Thầy Hai cầu Ông Lãnh
Đóng góp: Khoailang
THẦY HAI CẦU ÔNG LÃNH
Tác giả: Hoàng Sơn
Giám đốc sản xuất: Nguyễn Văn Hoàn
Chủ nhiệm: Nguyễn Thành
Biên tập thực hiện: Chi Lăng
Đạo diễn: Hoàng Ngọc
Tân nhạc: Thái An
Cổ nhạc: Văn Hải
Âm thanh: Hồng Danh

Nghệ sĩ:
Bảo Chung: Thầy Hai
Duy Phương: Tâm
Trương Hoàng Long: Ông Ba
Hồng Nga: Bà Ba Bánh Canh
Thúy Quyên: Thu
Thanh Hằng: Vợ Tâm
Kiều Mai Lý: Vợ Thầy Hai

Nghệ sĩ diễn chung với Trương Hoàng Long
Hồng NgaThanh HằngKiều Mai LýBảo ChungDuy PhươngThúy Quyên

Hiện tại chưa có ai bình luận !