Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Thần ưng kiếm khách
Đóng góp: Khoailang
THẦN ƯNG KIẾM KHÁCH
Tác giả: Ngự Hương
Chủ nhiệm: Trần Minh
Biên tập - Đạo diễn thực hiện: Hoài Nhân
Tân nhạc: Thái An
Cổ nhạc: Văn Hải
Âm thanh: Hồng Danh

Nghệ sĩ:
Minh Vương: Hoa Sĩ Kiệt
Thanh Tuấn: Phong Trần Túy Khách
Trường Xuân: Thù Hận Cuồng Sanh
Kiều Hoa: Hạ Oanh Oanh (Thần Ưng Hiệp Khách)
Cẩm Tiên: Phan Tiểu Quyên
Diệu Hiền: Băng Hồn Tiên Cơ
Phượng Nhung: Xà Hà Tiên Tử
Phượng Ngân: Hương Linh

Nghệ sĩ diễn chung với Diệu Hiền
Minh VươngCẩm TiênThanh TuấnTrường XuânKiều HoaPhượng NhungPhượng Ngân

Hiện tại chưa có ai bình luận !