Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tâm sự loài chim biển (4/4)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Phượng Liên
Minh VươngMinh PhụngMỹ ChâuHữu PhướcThanh Thanh HoaDũng Thanh Lâm

Hiện tại chưa có ai bình luận !