Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Sau Bức Màn Nhung ( Trước 1975 )
Đóng góp: truchuy22
SAU BỨC MÀN NHUNG
Soạn giả: Viễn Châu

Nhân vật:
Thìn -- Tấn Tài
Hương --- Phượng Liên
Kép Vân Hùng --- Phương Quang
Mai --- Kim Ngọc
Tâm --- Tài Bửu Bửu
Liên --- Mộng Nghi
Tỵ --- Ngọc Giàu
Cha Thìn --- Hữu PHước
Mẹ Thìn --- Liễu Chương Đài
Ông Bầu --- Văn Chung
Bà Bầu --- ???
Ông Cả --- Văn Hường
Thím Giáo --- Như Ngọc
Hát Bội --- Minh Tơ
Hát Bội --- Thanh Tòng

Hãng băng HỒN NƯỚC (?) thu âm và phát hành trước 1975.

Nghệ sĩ diễn chung với Phương Quang
Kim NgọcTài Bửu BửuNgọc GiàuHữu PhướcVăn ChungPhượng LiênVăn HườngMinh TơMộng NghiThanh TòngLiễu Chương Đài

Hiện tại chưa có ai bình luận !