Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Phụng Kiều Lý Đáng
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Hoàng Long
Hồng NgaMinh PhụngMỹ ChâuHữu Phước

Hiện tại chưa có ai bình luận !