Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nợ tình [3-3] - Út Trà Ôn, Ngọc Giàu
Đóng góp: Thanh Hậu
Út Trà Ôn - Hùng Cường - Thành Được - Hữu Phước - Ngọc Bích - Ngọc Giàu - Hương Lan...

Nghệ sĩ diễn chung với Hùng Cường
Ngọc BíchNgọc GiàuÚt Trà ÔnThành ĐượcHữu PhướcHương Lan

Hiện tại chưa có ai bình luận !