Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Nắm Cơm Chan Máu 1-2
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Hương
Ánh HồngÚt Bạch LanHữu PhướcKim Nguyên

Hiện tại chưa có ai bình luận !