Nghệ sĩ: Hồng Nga | Ngọc Giàu | Văn Chung | Văn Hường | Soạn giả: Viễn Châu | Ðóng góp: Thanh Hậu | Lượt nghe: 1179 | 192K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Hát Hội Mừng Xuân
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Hồng Nga
Ngọc GiàuVăn ChungVăn Hường

Hiện tại chưa có ai bình luận !