Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Đức Phật Thích Ca
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Ngọc Bích
Ngọc GiàuÚt Trà ÔnThành ĐượcHữu Phước

đã bình luận cách đây 12 năm
Cô Ngọc Bích ca diển thật hay, đã lâu rồi không biết được thông tin về cô.