Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Cuối đường lông ngỗng trắng (Trọng Thủy Mỵ Châu)
Đóng góp: utmientay
CUỐI ĐƯỜNG LÔNG NGỖNG TRẮNG
(tức TRỌNG THỦY MỴ CHÂU)
Tân nhạc: Ngọc Sơn
Vọng cổ: Yên Sơn
Hãng đĩa Continental

Diễn viên:
Ngọc Giàu: Mỵ Châu
Thành Được: Trọng Thủy
Hữu Phước: An Dương Vương
Hoàng Giang: Triệu Đà
Mỹ Hạnh, Chí Tâm, Hồng Yến: người hầu

Ban nhạc:
Năm Cơ (Sến)
Hai Thơm (Vĩ cầm)
Út Châu (Lục huyền cầm)

Nghệ sĩ diễn chung với Thành Được
Ngọc GiàuHữu PhướcHoàng GiangChí Tâm

Hiện tại chưa có ai bình luận !