Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Cung đàn trên sông lạnh
Đóng góp: utmientay
CUNG ĐÀN TRÊN SÔNG LẠNH
Soạn giả: Thu An, Phong Anh
Biên tập, chỉnh lý: Hoàng Song Việt

Nghệ sĩ:
Vũ Linh: Hoàng Tử Bá Tùng
Phương Hồng Thủy: Sa Nương
Chí Linh: Bảo Sinh
Thanh Ngân: Bích Lan
Diệp Lang: Đạt Huy
Thanh Nguyệt: Hoàng Hậu
Phương Quang: Vua Bá Vệ
Trung Dân: Bạt Hổ
Lệ Thu Thảo: Ái Ly

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Nguyệt
Diệp LangThanh NgânVũ Linh Phương QuangChí LinhPhương Hồng ThủyLệ Thu Thảo

Hiện tại chưa có ai bình luận !