Nghệ sĩ: Hữu Phước | Thanh Hương | Minh Chí | Soạn giả: Quy Sắc | Ðóng góp: Thanh Hậu | Lượt nghe: 916 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Cành hoa trước gió 2-2
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Minh Chí
Hữu PhướcThanh Hương

Hiện tại chưa có ai bình luận !