Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Bụi mờ ải nhạn (Trọn tuồng) - Bạch Lê, Tấn Tài
Đóng góp: Thanh Hậu
BỤI MỜ ẢI NHẠN
Tác giả: Hà Triều, Hoa Phượng, Tuấn Khanh???

Nhân vật:
Hắc Bạt Cốt Tố --- Tấn Tài
Vương Chiêu Quân--- Bạch Lê
Hớn Đế --- Hữu Phước
Mao Diên Thọ Thừa tướng --- Diệp Lang
Quan gián nghị Vương Trung --- Minh Đạt
Vĩnh Xuyên --- Ngọc Thủy/ Phương Linh (?)
Ngự thiện --- Hữu Lợi
Trung nghĩa hầu Kỷ Túc --- ??

Vở tuồng là Băng Cải lương 04 của BĂNG NHẠC HỒN NƯỚC phát hành trong khoảng thời gian 1973-1975.

Nghệ sĩ diễn chung với Diệp Lang
Bạch LêTấn TàiHữu PhướcHữu LợiMinh Đạt Ngọc Thủy

Hiện tại chưa có ai bình luận !