Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Bụi Mờ Ải Nhạn 1-3
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Tám Vân
Tấn TàiÚt Bạch LanThanh An

Hiện tại chưa có ai bình luận !