Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc VTCN 154 - Xuân 2014
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Trọng Phúc
Lệ ThủyMinh VươngHồng NgaCẩm TiênNgọc GiàuThanh TuấnPhượng HằngThanh Kim HuệLê TứVũ LuânTấn GiaoMỹ HằngThanh Thúy Bảo Trí

Hiện tại chưa có ai bình luận !