Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Vầng trăng cổ nhạc 150
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Kim Phương
Trọng PhúcThanh NgânThanh TuấnThoại MỹPhượng HằngPhượng LoanLinh TrungChí LinhThy TrangHuyền TrangBảo Trí

Hiện tại chưa có ai bình luận !