Nghệ sĩ: Trọng Phúc | Mỹ Châu | Soạn giả: Y Vân | Vĩnh Khanh | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 2139
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Ngăn cách
Đang cập nhật lời nhạc


Hiện tại chưa có ai bình luận !