Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc NMCV 25: Ra giêng anh cưới em
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Nguyễn Thanh Nhường
Lê Văn GànBảo QuốcKim PhươngNhư HuỳnhKhánh NamGiang Bích Phượng

Hiện tại chưa có ai bình luận !