Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc NMCV 10: Đường gươm Nguyên Bá
Đóng góp: MEM
Đường gươm Nguyên Bá

Tác giả: Hoa Phượng

Thành phần nghệ sĩ: Chí Tâm, Lê Tứ, Phạm Anh Chàng, Võ Minh Lâm, Ngọc Đợi, Cao Thúy Vy, Phùng Ngọc Bảy, Quốc Trầm... và nghệ sĩ hài Dũng Nhí.

Nghệ sĩ diễn chung với Dũng Nhí
Võ Minh LâmChí TâmLê TứPhùng Ngọc BảyAnh ChàngCao Thúy VyNgọc Đợi

Hiện tại chưa có ai bình luận !