Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Áo cưới trước cổng chùa
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Diệp Lang
Lệ ThủyThanh TòngLương TuấnThanh NguyệtTô Kim Hồng

Hiện tại chưa có ai bình luận !