Thông tin về thành viên

Thành viên: utmientay

Chưa có video nào.

Nội tôi
Bảo Anh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 9
   
Mưa biển Nha Trang
Bảo Anh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5
   
Hai nửa yêu thương
Bảo Anh | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 6
   
Khóc Bàng Phi
Lương Tuấn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5
   
Xuân đất khách
Lương Tuấn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 5
   
Về vùng kỷ niệm
Lương Tuấn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4
   
Hương tình cũ
Lương Tuấn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4
   
Chuyến xe Tây Ninh
Lương Tuấn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4
   
Dáng đứng Việt Nam
Lương Tuấn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4
   
Thương về Phan Rang
Lương Tuấn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 4
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO