Thông tin về thành viên

Thành viên: utmientay

Chưa có video nào.

Tình thôn nữ
Thanh Hương | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 27
   
Hai mùa thu lạnh
Thanh Sơn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 17
   
   
Dạ lý hương
Tấn Tài | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 22
   
   
   
   
Hương tình cũ
Lương Tuấn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 108
   
Dáng đứng Việt Nam
Lương Tuấn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 112
   
Chuyến xe Tây Ninh
Lương Tuấn | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 113
   
   
Tình cô thợ cấy
Diệu Hiền | Thể loại:  Ca cổ | Lượt nghe: 107
   
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO