Thông tin về thành viên

Thành viên: Mưa Bụi

Chưa có video nào.

Tình đã bay xa
Chế Thanh | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 49
   
   
Hương sơ ri
Trần Sang | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 81
   
Tan vỡ
Tài Linh | Mộng Na | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 45
   
Nàng Sơn Ca
Kim Tử Long | Tài | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 46
   
   
   
   
Mưa bụi
Kim Tử Long | Tài | Thể loại:  Tân cổ giao duyên | Lượt nghe: 93
   
   
   
   
Đi cày
Kim Tử Long | Tài | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 85
   
Đêm tóc rối
Trần Sang | Thể loại:  Nhạc trữ tình | Lượt nghe: 93
   

BẢNG XẾP HẠNG AUDIO

  • Theo tuần
  • Theo tháng

BẢNG XẾP HẠNG VIDEO