Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Xử Án Bàng Quý Phi
Đóng góp: Hoàng Minh
XỬ ÁN BÀNG QUÝ PHI
Tác giả: Minh Tơ, Thanh Tòng

Biên tập: Minh Thư
Đạo diễn sân khấu: Thanh Tòng
Âm nhạc: Minh Tâm, Hoàng Thành
Đạo diễn: Hoàng Dũ
Thực hiện chương trình: Kim Nga
Giám đốc sản xuất: Phạm Xuân Hiệp
Diễn viên:
Vũ Linh ---Tống Nhân Tôn
Tài Linh --- Bàng Quý Phi
Chí Linh --- Địch Thanh
Thoại Mỹ --- Công chúa Phi Long
Thanh Tòng --- Bao Công
Thanh Hằng --- Địch Thiên Kim
Trường Sơn --- Bàng Hồng
Ngọc Đáng --- Lý Thần Phi
Tô Châu --- Thóc Lang Nha
Bạch Long --- Vương Nhơn
Hồng Nhung --- Chánh Hậu
Chí Bảo --- Đình Quốc
Thanh Sơn --- Đình Quí

Đây là audio của phiên bản video.

Nghệ sĩ diễn chung với Chí Linh
Tài LinhThoại MỹVũ Linh Thanh TòngThanh HằngNgọc ĐángTô ChâuTrường SơnChí BảoBạch LongHồng Nhung

Hiện tại chưa có ai bình luận !