Nghệ sĩ: Thanh Tuyền | Hoài Vĩnh Phúc | Soạn giả: Yên Sơn | Hoàng Thi Thơ | Ðóng góp: utmientay | Lượt nghe: 63 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Xe hoa một chiếc
Đóng góp: utmientay
Dĩa nhạc 45 vòng (Continental); Dĩa số 58; Tân nhạc: Hoàng Thi Thơ; Vọng cổ: Yên Sơn; Văn Vĩ: lục huyền cầm; Năm Cơ: Sến


Hiện tại chưa có ai bình luận !