Nghệ sĩ: Hà Thanh | Út Bạch Lan | Soạn giả: Thương Linh | Nguyễn Liêu | Ðóng góp: utmientay | Lượt nghe: 25 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Vương Thúy Kiều
Đóng góp: utmientay
Dĩa nhạc 45 vòng (Continental); Tân nhạc: Thương Linh; Vọng cổ: Nguyễn Liêu; Văn Vĩ - Duy Trì: Lục huyền cầm - Kìm


Hiện tại chưa có ai bình luận !