Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Vụ án đêm Noel
Đóng góp: Khoailang
VỤ ÁN ĐÊM NOEL
Soạn giả: Thới Lai
Biên tập thực hiện, đạo điễn: Hoài Nhân - Anh Kiệt
Tân nhạc: Thái An
Cổ nhạc: Hoàng Thành
Âm thanh: Tịnh - Lưu - Hội

Nghệ sĩ:
Kim Tử Long: Luân
Linh Huệ: Yến
Hoài Thanh: Ông Hai Đức
Tuấn Thanh: Tướng cướp Thái Đầu Lâu
Thành Long: Ông Thạnh
Thanh Hằng: Bà Thạnh
Lệ Thu: Bà Lệ Hoa
Quốc Hòa: Bảy Sún
Chí Mai: Cảnh sát

Nghệ sĩ diễn chung với Quốc Hòa
Lệ ThuLinh HuệKim Tử LongHoài ThanhThanh HằngTuấn Thanh

Hiện tại chưa có ai bình luận !