Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tuyệt tình ca 02 [Gió bấc lạnh lùng]
Đóng góp: utmientay
TUYỆT TÌNH CA 02
(Gió bấc lạnh lùng)

Soạn giả: Hoa Phượng, Ngọc Điệp
Thành Được
Phùng Há
Ngọc Giàu
Kim Ngọc
Mai Lan
Tư Rọm
Kim Quang
Đoàn Dạ Lý Hương trình diễn

Nghệ sĩ diễn chung với Mai Lan
Kim NgọcNgọc GiàuPhùng Há Thành ĐượcHùng CườngKim QuangTư Rọm

Hiện tại chưa có ai bình luận !