Nghệ sĩ: Phượng Liên | Soạn giả: Yên Sơn | Hồng Vân | Ðóng góp: utmientay | Lượt nghe: 45 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tưởng lại người xưa
Đóng góp: utmientay
Dĩa nhạc 45 vòng (Continental), 17 - B; Tân nhạc: Hồng Vân; Vọng cổ: Yên Sơn; Út Châu - Văn Vĩ - Duy Trì: Lục huyền cầm - Tranh - Kìm


Hiện tại chưa có ai bình luận !