Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tứ đại oán (trích đoạn)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Lê Tứ
Bạch TuyếtHữu QuốcQuỳnh Hương

Hiện tại chưa có ai bình luận !