Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Trọng Thủy Mỵ Châu (3/4)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Phương Quang
Lệ ThủyThanh SangThanh TuấnÚt Bạch LanBảo QuốcThoại MiêuBửu Truyện

Hiện tại chưa có ai bình luận !