Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Trọng Thủy Mỵ Châu (2/4)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thoại Miêu
Lệ ThủyThanh SangThanh TuấnÚt Bạch LanPhương QuangBảo QuốcBửu Truyện

Hiện tại chưa có ai bình luận !