Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Trọng Thủy Mỵ Châu (1/4)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Sang
Thanh TuấnÚt Bạch LanPhương QuangBảo QuốcThoại Miêu

Hiện tại chưa có ai bình luận !