Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Trọng Thủy Mỵ Châu (1/4)
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Bảo Quốc
Thanh SangThanh TuấnÚt Bạch LanPhương QuangThoại Miêu

Hiện tại chưa có ai bình luận !