Nghệ sĩ: Chí Tâm | Thanh Kim Huệ | Soạn giả: Quế Chi | Phạm Duy | Ðóng góp: huongxua | Lượt nghe: 223 | 128.00748540114K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Trả lại em yêu
Đóng góp: huongxua
TCGD Trả lại em yêu
Tân nhạc: Phạm Duy
Cổ nhạc: Quế Chi
Trình bày: Chí Tâm, Thanh Kim Huệ

Theo thông tin, bài hát này nằm trong băng TC 24 của Hãng Đĩa Hát Việt Nam chưa được phát hành trước 1975 (?).

Nguồn: Phương Chánh Hùng
https://www.youtube.com/watch?v=RFV8D11RIlQ


Hiện tại chưa có ai bình luận !