Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tô Ánh Nguyệt 1/2 (giai đoạn tiền phong)
Đóng góp: MEM
Tô Ánh Nguyệt

Soạn giả: Trần Hữu Trang

Cô Tư Sạng: Tô Ánh Nguyệt
Tám Thưa : Minh
Ba Vân : Ông Cả
Cô Tư Bé : Bà Cả
Út Trà Ôn : Tâm
Cô Năm Cần Thơ : Dung
Cô Ba Bến Tre : Huệ
Bảy Cao : cậu Tân
Ba Giáo : Bích

Nghệ sĩ diễn chung với Ba Giáo
Út Trà ÔnNăm Cần ThơTư BéBa VânTư SạngTám ThưaBa Bến TreBảy Cao

Hiện tại chưa có ai bình luận !