Nghệ sĩ: Bạch Tuyết | Dũng Thanh Lâm | Soạn giả: Chương Đài | Ðóng góp: utmientay | Lượt nghe: 67 | 128.0089217624K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tình sơn nữ
Đóng góp: utmientay
TÌNH SƠN NỮ
Bạch Tuyết, Dũng Thanh Lam ca
Dĩa nhạc 45 vòng (Thiên Thai)
Ngày 27-11-68
Soạn giả: Chương Đài
Đờn: Văn Vĩ - Năm Cơ


Hiện tại chưa có ai bình luận !