Nghệ sĩ: Minh Vương | Trang Thanh Xuân | Soạn giả: Yên Lang | Hoàng Thi Thơ | Ðóng góp: huongxua | Lượt nghe: 79 | 128.00673449612K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tình sầu biên giới
Đóng góp: huongxua
TCGD TÌNH SẦU BIÊN GIỚI Tân nhạc: Hoàng Thi Thơ
Vọng cổ: Yên Lang
Nghệ sĩ: Chí Tâm, Thanh Kim Huệ trình bày

Hãng đĩa Việt Nam thu âm vào Băng TÂN CỔ GIAO DUYÊN số 28, chưa kịp phát hành trước 1975.

Nguồn: Phương Chánh Hùng
https://www.youtube.com/watch?v=ZX60E5X4D3M


Hiện tại chưa có ai bình luận !