Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tình người kiếp rắn (Thanh Xà Bạch Xà)
Đóng góp: Hoàng Minh
TÌNH NGƯỜI KIẾP RẮN
(THANH XA BẠCH XÀ)
Tác giả: Nhị Kiều, Thế Châu
Đạo diễn: Phượng Hoàng
Âm nhạc: Thái An
Cổ nhạc: Hoàng Huệ
Âm thanh: Trần Hữu Thiện, Nguyễn Trung

Nghệ sĩ:
Vũ Linh: Hứa Hớn Văn
Tài Linh: Bạch Trân Nương
Kim Tử Long: Hồng Đại Lĩnh
Thanh Hằng: Tiểu Thanh
Chí Linh: Hứa Bạch Tùng
Ngọc Đáng: Hứa Liễu Chi
Bửu Truyện: Chương Cẩm Hùng
Trường Sơn: Pháp Hải Thiền sư
Thanh Loan: Lê Sơn Thánh Mẫu
Quế Phương: Công chúa Ngọc Dung
Bảo Chung: Lục Nhứt

Nghệ sĩ diễn chung với Trường Sơn
Kim Tử LongTài LinhVũ Linh Thanh LoanThanh HằngNgọc ĐángChí LinhBửu TruyệnBảo Chung

Hiện tại chưa có ai bình luận !