Nghệ sĩ: Thanh Tuấn | Mỹ Châu | Soạn giả: Loan Thảo | Phạm Duy | Ðóng góp: huongxua | Lượt nghe: 72 | 128.00711133693K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tình hoài hương
Đóng góp: huongxua
TCGD TÌNH HOÀI HƯƠNG
Tân nhạc: Phạm Duy
Vọng cổ: Loan Thảo
Nghệ sĩ: Thanh Tuấn, Mỹ Châu trình bày

Hãng đĩa Việt Nam thu âm vào Băng TÂN CỔ GIAO DUYÊN số 28, chưa kịp phát hành trước 1975.

Nguồn: Phương Chánh Hùng
https://www.youtube.com/watch?v=kfuAyDytjjg&t


Hiện tại chưa có ai bình luận !