Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tình ca biên giới
Đóng góp: Khoailang
Đoàn Sài Gòn 1 biểu diễn

Nghệ sĩ diễn chung với Trường Xuân
Thanh Kim HuệLinh CườngHùng MinhNgân VươngThanh Điền

Hiện tại chưa có ai bình luận !