Nghệ sĩ: Ngọc Bích | Thanh Tuấn | Hà Mỹ Xuân | Giang Châu | Soạn giả: Hoàng Khâm | Điêu Huyền | Huy Lam | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 607 | 128.00525918094K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn

Nghệ sĩ diễn chung với Hà Mỹ Xuân
Ngọc BíchThanh TuấnGiang Châu

Hiện tại chưa có ai bình luận !