Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tìm đến một bài ca 3-3
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Kim Phương
Trường XuânThanh Kim HuệGiang ChâuNam HùngĐặng Vinh Quang

Hiện tại chưa có ai bình luận !