Nghệ sĩ: Trường Xuân | Thanh Kim Huệ | Giang Châu | Nam Hùng | Kim Phương | Đặng Vinh Quang | Soạn giả: Viễn Châu | Phan Vũ | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 30946 | 59.3150254459K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tìm đến một bài ca 1-3
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Kim Phương
Trường XuânThanh Kim HuệGiang ChâuNam HùngĐặng Vinh Quang

Hiện tại chưa có ai bình luận !