Nghệ sĩ: Ngọc Giàu | Út Trà Ôn | Thanh Hương | Soạn giả: Đang cập nhật | Ðóng góp: MEM | Lượt nghe: 9504 | 128K
Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tiếng tiêu chàng mục tử
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với
Ngọc GiàuÚt Trà ÔnThanh Hương

Hiện tại chưa có ai bình luận !