Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tiếng hát Mai Hương trước 1975
Đóng góp: MEM
DANH SÁCH BÀI HÁT TRONG ALBUM:
1/ Nhớ Bạn (Vũ Thành)
2/ Khi Ánh Chiều Roi (Tạ Tấn, Trịnh Kính) - 5:28
3/ Nhớ Người Thương Binh (Phạm Duy) - 10:32
4/ Tiếng Hát Biên Thùy (Hoàng Giác, Thiện Tơ) -16:36
5/ Qua Bến Năm Xưa (Nguyễn Thiện Tơ) - Mai Hương - 20:39
6/ Quê nghèo (Phạm Duy) - 24:28


Hiện tại chưa có ai bình luận !