Chia sẻ bài hát
Nhúng diễn đàn
Lời Nhạc Tiếng Hạc Trong Trăng 1-4
Đang cập nhật lời nhạc

Nghệ sĩ diễn chung với Thanh Nga
Thành ĐượcDũng Thanh Lâm

Hiện tại chưa có ai bình luận !